Székhely: 8800 Nagykanizsa Irtás u. 1.  *   Telefon: +36-30-305-0794 +36-30-7577-399  *   email:
Canis Maior Napobszervatórium programja
2014. szeptember 1.
Új ismeretterjesztő program indul a nagykanizsai Canis Maior Napobszervatóriumban
A Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület  (NAE) új környezetismeret- kiegészítő programot dolgozott ki a város diákjai számára. A csillagda, mai nevén Canis Maior Napobszervatórium 1982 óta tart a lakósság érdeklődői számára csillagászati, távcsöves bemutatókat. A város fejlődése sajnos fényszennyeződéssel járt az elmúlt évtizedekben, ezért az éjszakai csillagos égbolt bemutatása egyre szűkült, ezért építette meg a NAE közössége saját erőből a Becsehely-Kishegyi Canis Minor Obszervatóriumot.
A városi csillagda – a CMa – 6-7 éve átalakult  a nappali csillag bemutatására és speciális naptávcsövet építettünk az eredeti tükrös távcsövünk mellé. Ezzel a műszerrel „belelátunk” egy kicsit a Nap belső életébe, a napfizika világába.
Az égbolt azonban, amióta ember ennek szépségét és titokzatosságát kutatja, mindig is függött az időjárás változásaitól és megfigyeléseket/bemutatókat előre megtervezni majdnem lehetetlen.
A CMa új programja, a PPP, pontosabban, proto-planetárium-program, a borult égbolt problémáját szándékozik megoldani és ezáltal előre tervezhetővé illetve ismételhetővé tettük az iskolai rendhagyó környezetismeret-földrajz-fizikaórák szervezését.
Azért proto-planetárium a neve, mert ugyan nincs benne híres gyári planetárium-gépezet,  de a kezdeti, kísérleti állapotra utaló szó jól kifejezi a szándékunkat. Magyarországon egyedülállónak tekinthető ez a módszer és mint minden eljárás, természetesen fejleszthető…
Mi benne az új ?
-       a hallgatósággal együtt,  építőkocka stílusban megtervezzük, előre elkészített szimbólumokkal felépítjük a horizontunkon és az égbolton lejátszódó aktuális jelenségeket
-       megbeszéljük a látvány valós okát, korosztálynak megfelelő kérdések és tájékoztatások által
-       interaktív foglalkozás, közvetlen ismeretszerzés, ismételhető, gyakorolható tapasztalatszerzés !  ( a megértés elkerülhetetlen )
-       elhelyezzük a Napot, a Holdat és a bolygókat  a szabadszemes észlelés ill. a csillagászati évkönyv- adatok alapján.
-       tisztázzuk, hogy miként lehetséges a megfoghatatlan távolságban lévő égitesteket itt nálunk mégis kézzelfoghatóan mozgatni, „helyre rakni „
-       beszélgetünk a csillagászat tudományának fejlődéséről az ókori népek ismeretiről, hihetetlen logikus gondolkodásmódjukról,  mert ők mai fejlett műszerek nélkül igen messzire jutottak és megalapozták ezt az alaptudományt.
-       beszélgetünk az emberiség alapvető filozófiai és létkérdéseiről, mint pl. milyen alakú és mekkora a Föld , a Hold, a Nap ? Milyen távolságok mérhetők köztük és hogyan ? Mit jelent az idő , hogyan  mérték és mérjük manapság? Miért van szükségünk naptárra és az milyen pontos, mihez igazodik egyáltalán? stb...
-       a PPP elindításával állandó, tervezhető, folyamatos ismeretterjesztést tudunk kínálni, mert  „mindig van új a Nap alatt" és magán a Napon is !

A  CMa PPP foglalkozásaira telefonos egyeztetéssel a hét bármely napjára be lehet jelentkezni.
A foglalkozások ingyenesek, egyesületünk nonprofit civil szervezet, de adományokat szívesen  elfogadunk.

     Elérhetőségünk :  Vilmos Mihály 36 30 8191348
 

CMa : hivatalos  nyitvatartási ideje keddenként derült, napos idő esetén 10- 12 óra között

Nagykanizsa, 2014 augusztus 31                   Vilmos Mihály
Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület, minden jog fenntartva!
2021. október 21.
Napkelte: 06:22
Napnyugta: 16:50
(Nagykanizsán)
-
Tudunk-e észlelni?
Canis Minor Meteorológiai állomás
Holdfázis
A Nap aktuális képe
SOHO-kép
Sarkifény-előrejelzés