Székhely: 8800 Nagykanizsa Irtás u. 1.  *   Telefon: +36-30-305-0794 +36-30-7577-399  *   email:
Galilei emléktúra eredményhirdetés
2012. november 16.
Könyvjutalmat kaptak a nyertesek
A Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület által rendezett "Galilei emléktúra" keretében, a Hevesi Sándor Művelődési Központban megrendezett "Utazó planetárium" előadásain résztvevők, önkéntes alapon kitölthettek egy 13+1-es asztrototót, melyen a legtöbb találatot elérők közt 3 db csillagászati témájú, értékes könyvjutalmat sorsoltunk ki. Összesen 89 fő vállalta a megmérettetést. Sajnos 13+1-es találalát nem született, viszont volt 3db 13-as, 9 db 12-es találat és 6db 11-es. Így a könyveket értelemszerűen a 3db 13-as találatot elérő személy közt sorsoltuk ki.
Sorrendet nem állítottunk fel, hiszen holtverseny született. Mindhárom nyertes a Batthyány Lajos Gimnázium 10.D  osztályos tanulója.


Név szerint:
Füstös Nóra Veronika, Csurgó
Hopp Laura, Borsfa
Kun Zsófia, Rigyác

Gartulálunk a nyerteseknek az elért jó eredményhez!

Az alábbiakban a totó kérdéseit és a helyes megfejtéseket olvashatjuk

1. A csillagászat tudományának melyik idegen nyelvű kifejezés felel meg?
□ Asztropiknik □ Asztrológia □ Asztronómia

Helyes válasz: Asztronómia

2. Mivel foglalkozik a csillagászat?
□ Csak a csillagokkal □ A világegyetem minden jelenségével □ Csak a földi élet keletkezésével

Helyes válasz: A világegyetem minden jelenségével

3.Hány bolygója van a Naprendszerünknek?
□ 10  □9   □8

Helyes válasz: 8  (Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz. A Pluto 2006. augusztus 24 óta törpebolygó besorolást kapott)

4. A Földünk hányadik bolygó a Naptól?
□2  □3  □4

Helyes válasz: 3.

5. Hány bolygónak van légköre?
□5  □7  □9

Helyes válasz: 7. (A Merkúrnak nincs állandó légköre. A Vénusz légköre főleg szén-dioxidból, a Földé főleg nitrogénből és oxigénből, a Marsé főleg szén-dioxidból, a Jupiteré főleg hidrogénből, a Szaturnuszé főleg  hidrogénből, az Uránuszé főleg hidrogénből, és a Neptunuszé is főleg nitrogénből áll.)

6. Hány holdját ismerte a Jupiternek Galilei?
□4  □5   □6

Helyes válasz: 4 (Io, Europa, Ganimédesz, Callisto)

7. Hány fényfázisa van a Holdunknak?
□3  □4   □5

Helyes válasz: 4 (újhold, első negyed, telihold, utolsó negyed)

8. Milyen adat a fényév?
□ Távolság  □ Fényesség  □ Idő

Helyes válasz: távolság (egy fényév az a távolság, amelyet a fény légüres térben egy év alatt megtesz)

9. Mikor lépett először ember a Holdra?
□ 1969. július 20-án  □ 2010. április 1-én  □ Még nem járt

Helyes válasz: 1969. július 20-án (Apollo 11 Neil Amstrongés Edwin Aldrin)

10. Mi a Tejút idegen neve?
□ Pixis  □ Galaxis   □ Puppis

Helyes válasz: galaxis (A galaxis szó a Tejútrendszer görög nevéből (Γαλαξίας) származik (a görög γάλα, gala szó jelentése tej)

11. Mi az exobolygó?
□ Űrgolyhó  □ Naprendszeren kívüli bolygó   □ A Föld holdja

Helyes válasz : Naprendszeren kívüli bolygó

12. Látunk-e még Vénusz átvonulást a Nap előtt?
□ Igen 8 év múlva  □ Nem, soha többet  □ Majd csak 2117-ben

Helyes válasz: Majd csak 2117-ben

13. Hányszor nagyobb a Nap átmérője, mint a Földé?
□ 110x  □ 10000x  □ 2x

Helyes válasz: 110x

13+1. Hol található a Canis Minor Obszervatórium?
□ Budapest  □ Becsehely  □ Zagrab

Helyes válasz: Becsehely

Vilmos Mihály készített egy kis statisztikát a fflgozott eredményekből, sokféle szempont szerint.

Összesen 306 fő látogatónk volt.
Ebből: 162 fő iskolás, 39 fő óvodás volt.
A totót 89 fő töltötte ki, az iskolások 54,9%-a. A látogatók számohoz mérve 29% töltötte ki a totót.

Totót kitöltők iskolák szerinti megoszlása:
Batthyány Gimnázium : 45 fő   27.7%
ELTE                            :   1 fő     0.6%
Georgikon-Keszthely   :   1 fő     0.6%
Hevesi S. Ált Isk.         :   5 fő     3.0%
Kiskanizsai Ált. Isk.     :  13 fő    8.0%
Kőrösi Cs.S. Ált.Isk.     :  21 fő  12.9%
Nyugat Mo. Egyetem   :    1 fő    0.6%
Rozgonyi Ált. Isk         :    1 fő     0.6%
Ismeretlen                  :    1 fő     0.6%

A tottót kitöltők kor szerini meoszlása.
III. osztályos   :     3 fő
V. osztályos     :    5 fő
VII. osztályos   :  23 fő
VIII. osztályos :  10 fő
IX. osztályos    :    1 fő
X. osztályos     :  16 fő
XI. osztályos    :  27 fő
Egyetemista    :    3 fő
Ismeretlen       :   1 fő

A totót kitöltők nemek szerinti megoszlása.
Fiú   : 47 fő 52.8%
Lány: 42 fő 47.2%

Alsó tagozatos   :   3 fő  3.3%
Felső tagozatos : 38 fő 42.6%
Gimnazista         : 44 fő 48.4%


Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület, minden jog fenntartva!
2021. október 21.
Napkelte: 06:22
Napnyugta: 16:50
(Nagykanizsán)
-
Tudunk-e észlelni?
Canis Minor Meteorológiai állomás
Holdfázis
A Nap aktuális képe
SOHO-kép
Sarkifény-előrejelzés